Hlavné menu:


Cesta v menu
Vedľajšie meu:

MicroStep-LM

Fabrika

Spoločnosť MicroStep-LM s.r.o vznikla ako dcérska spoločnosť materskej spoločnosti MicroStep-HDO s.r.o. Bratislava. Ťažiskom činnosti spoločnosti MicroStep-LM s.r.o. bola od počiatku jej vzniku, priemyselná automatizácia - vývoj SW pre PLC systémy, vývoj náročných SCADA aplikácií a v neposlednom rade aj vývoj vlastných HW komponentov. S nárastom skúseností vývojárskeho tímu, boli aktivity spoločnosti rozšírené aj na oblasť energetiky - distribúcia elektrickej energie a výroba a distribúcia tepla.

Pod jednotlivými záložkami stránky nájdete:

  • Úvod - úvodné informácie, mapa stránky ...
  • Produkty - informácie o produktoch firmy ...
  • Služby - informácie o službách firmy ...
  • Referencie - prehľad úspešných riešení ...
  • Partneri - prehľad partnerov ...
  • Kontakty - kontaktné informácie ...


MicroStep-LM © IB 2009. Posledná úprava 22. 05. 2014.