Vznikla ako dcérska spoločnosť materskej spoločnosti MicroStep-HDO s.r.o. Bratislava. Jednou z činnosti spoločnosti MicroStep-LM s.r.o. bola od počiatku jej vzniku, priemyselná automatizácia - vývoj SW pre PLC systémy, vývoj náročných SCADA aplikácií a v neposlednom rade aj vývoj vlastných HW komponentov. Ďaľšou aktivitou je monitorovanie a riadenie verejného osvetlenia.


Vyvoj softvéru

Monitorovacie, dispečerské systémy
Vývoj SW - C++, C#, Basic
Vývoj SW pre PLC systémy - Simatic, Mitsubishi
Vývoj SCADA aplikácii - D2000, RcWare

Vývoj hardvéru

Vyvoj hardvéru na mieru - návrh a realizácia

Riadenie verejného osvetlenia

Komplexný systém riadenia a monitoringu verejného osvetlenia

Detaily ...