SCADA a MES systémy Produkty

SCADA a MES systémy

Systém D2000 reprezentuje našu bázovú technológiu pre vývoj náročných SCADA a MES aplikácii vo výrobnej a energetickej praxi. Systém D2000 existuje vo viacerých verziách, pričom v našich aplikáciách uplatňujeme dve.