Monitorovanie odpadov Produkty

Informačný systém monitorovania odpadov - ISMO

ISMO je softvérový produkt určený pre monitorovanie odpadového hospodárstva. Umožňuje zber informácii o vznikajúcom odpade, buď v podobe ručných vstupov alebo automatizovane z príslušných technických prostriedkov - váhy, analyzátory atď. Zo zozbieraných údajov je schopný automatizovane pripravovať zákonom vyžadované hlásenia:

  • hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • evidenčný list odpadu
  • prehľad nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi