PV Monitor Produkty

PV Monitor

Aplikácia pre diaľkový monitoring a riadenie fotovoltických elektrárni.

Vlastnosti riešenia

  • Vzdialený monitoring a riadenie zariadení FV elektrární (meniče, solárne trackery, elektromery, meteo-senzory, solárne senzory, bezpečnostné a kamerové systémy a ďalšie) bez obmedzenia počtu meracích bodov
  • On-line zber údajov z technologického procesu FV elektrárne, ich matematické a štatistické spracovanie v reálnom čase
  • Archivácia, vizualizácia, filtrovanie, analýza, reporting získaných dát. Zobrazenie a intuitívne ovládanie procesu v grafickom prostredí vo forme grafických schém, diagramov, trendov a reportov
  • Bilančné spracovanie dát (výrobne bilancie) jednotlivých FV elektrární.
  • Bilancovanie technologických procesov FV elektrární v definovaných časových intervaloch
  • Výkonný viacúrovňový systém alarmov umožňuje rýchlu identifikáciu kritických stavov FV zariadení
  • Poskytovanie údajov viacerým užívateľom (operátorom) súčasne, formou hrubých a tenkých WEB klientov
  • Viacúrovňový systém archivácie údajov v SQL Industrial databáze.
  • Plánovanie a riadenie výrobných procesov, diaľková aktivácia/deaktivácia vybraných zariadení FVE
  • Tvorba výstupných zostáv a export údajov do prostredia Microsoft Excel a Crystal Reports