PM Toolkit Produkty

PM Toolkit

Aplikácia pre monitorovanie výrobného procesu z pohľadu sledovania efektivity výrobných zariadení.

Vlastnosti riešenia PM Toolkit

  • Využíva metodológiu celkovej efektivity zariadenia - OEE, Overall Equipment Effectiveness
  • Sleduje dostupnosť výrobných zariadení, ich výkon a kvalitu výroby
  • Vizualizuje automaticky zozbierané a vypočítané údaje z výrobného procesu

Prínosy riešenia PM Toolkit

  • Identifikácia úzkych miest vo výrobe
  • Skrátenie výrobného procesu
  • Normovanie na základe objektívnych údajov
  • PM Toolkit je prakticky neobmedzene škálovateľný, čím je umožnené jeho nasadenie postupne podľa potreby rozširovať