Regulátor LED lámp DU20

Popis

Modul riadenia jasu svietidla Dimmer LED light - DU20 je prídavný elektronický modul určený na riadenie a kontrolu činnosti výkonového zdroja napájania LED lampy. Prijíma požiadavky a odosiela informácie o stave lampy do nadradeného systému po napájacom vedení 230VAC prostredníctvom Power Line Comunication (PLC).

Detaily

Modul ovláda jas svietidla (dimming) prostredníctvom komunikačného rozhrania DALI. V prípade použitia modulu DU20 na riadenie lámp verejného osvetlenia (VO), okrem centrálneho riadenia jasu podľa okruhov, umožňuje nastavovať jas každej lampy osobitne prostredníctvom tabuľky útlmov. Od riadiacej jednotky v rozvádzači verejného osvetlenia (RVO) prijíma len synchronizačnú správu, ktorá obsahuje presný čas a informáciu o čase vypnutia (ráno) a zapnutia (večer). Tieto dva údaje závisia od aktuálneho dátumu a polohy obce. Modul zabezpečuje konštantný svetelný tok počas celej doby životnosti svietidla. Každý modul riadenia svietidla má priradené jedinečné číslo, čo dovoľuje v monitorovacom a konfiguračnom programe priradiť správne údaje konkrétnej lampe.

  • rozmery 98x73x40mm