Regulátor LED lámp DU10

Popis

Modul riadenia jasu svietidla Dimmer LED light - DU10 je prídavný elektronický modul určený na riadenie a kontrolu činnosti výkonového zdroja napájania LED lampy. Prijíma požiadavky a odosiela informácie o stave lampy do nadradeného systému po napájacom vedení 230VAC prostredníctvom Power Line Comunication (PLC).

Detaily

Modul ovláda jas LED svietidla (dimming) prostredníctvom signálu PWM, alebo napätím 0-10V. V prípade použitia modulu DU10 na riadenie lámp verejného osvetlenia (VO), okrem centrálneho riadenia jasu podľa okruhov, umožňuje nastavovať jas každej lampy osobitne prostredníctvom tabuľky útlmov. Od riadiacej jednotky v rozvádzači verejného osvetlenia (RVO) prijíma len synchronizačnú správu, ktorá obsahuje presný čas a informáciu o čase vypnutia (ráno) a zapnutia (večer). Tieto dva údaje závisia od aktuálneho dátumu a polohy obce. Modul obsahuje relé, ktoré je určené na odpojenie prúdového napájacieho zdroja LED od napájania 230VAC. Modul zabezpečuje konštantný svetelný tok počas celej doby životnosti svietidla. Každý modul riadenia svietidla má priradené jedinečné číslo, čo dovoľuje v monitorovacom a konfiguračnom programe priradiť správne údaje konkrétnej lampe.

  • rozmery 98x73x40mm