Riadiaca jednotka verejného osvetlenia CU250

Popis

Riadiaca jednotka CU250 zabezpečuje požadovanú činnosť lámp verejného osvetlenia (VO) alebo osvetlenia výrobných hál a skladov. Ich činnosť riadi podľa konfiguračných tabuliek. Po nakonfigurovaní je schopná samostatnej činnosti, aj bez trvalého pripojenia nadradeného monitorovacieho a konfiguračného systému.

Detaily

Riadiaca jednotka dokáže súčasne riadiť 250 svetelných bodov, ktoré sú rozdelené do troch vetiev - okruhov (fáz). Obsahuje tri reléové výstupy na ovládanie stykačov. V prípade riadenia VO riadiaca jednotka v závislosti od aktuálneho dátumu a polohy obce vypočíta čas vypnutia (ráno) a zapnutia (večer) osvetlenia. Každá vetva môže byť nakonfigurovaná na celý rok dopredu a to pomocou tabuľky ročného plánu (RP). Tá umožňuje v priebehu roka, v závislosti od ročného obdobia a tým aj potreby spôsobu svietenia meniť režim útlmov. Tento režim sa nastavuje pomocou týždenných plánov (TP). Týždenný plán obsahuje plán útlmov v čase pre každý deň osobitne, čo zas dáva možnosť iného spôsobu svietenia napríklad cez pracovné dni a víkend. Tabuľka mesačných plánov (MP) je určená na korekciu vypočítaného času vypnutia a zapnutia VO ráno a večer. Túto korekciu je možné nastaviť pre každý mesiac samostatne. Riadiaca jednotka umožňuje vyradiť modul riadenia LED svietidla DU10, DU20 z ovládania podľa tabuľky príslušného okruhu a priradiť mu osobitnú tabuľku riadenia útlmov. Riadiaca jednotka s nadradeným monitorovacím serverom komunikuje prostredníctvom internetu a to využitím GSM siete, alebo WiFi siete. Z modulmi riadenia LED svietidla DU10, DU20 komunikuje po napájacom vedení 230VAC (PLC).

  • rozmery 200x90x67mm
  • určená pre montáž na DIN lištu